Karl Landsteiner
Karl Landsteiner

När man talar om blodgrupper så brukar plus och minus dyka upp vid den bokstav som man anger för blodtyp. Man kanske har blodgruppen A minus eller A plus, och minuset och pluset tillhör det Rh blodgruppsystem som i slutet av 1930-talet upptäcktes och utformades av Karl Landsteiner, Philip Levine, Alexender Weiner och R.E. Stetson. Landsteiner var den som i början av 1900-talet upptäckte AB0 systemet och idag så använder man dessa två system tillsammans för att avgöra om blodgrupper matchar så att man kan ge en blodtransfusion. Nu är Rh systemet inte bara viktigt för blodtransfusioner för det kan faktiskt rädda livet på ofödda barn.

Rh systemet historia

RH systemet, negativt och positivt blod

Rh blodgruppsystemet kan vara det mest komplexa som finns av alla blodgruppsystem, i varje fall om man ser på det hela rent genetiskt. Detta eftersom systemet inkluderar omkring 40 olika antigener som finns på de röda blodkropparnas yta. Systemet fick sitt namn efter rhesusapor som man använde för forskningen. Det man utröner med Rh systemet är om man har rhesusfaktorn eller inte. Har man den så är man positiv och har man den inte så är man negativ. Rh positiv kan ta emot blod både av Rh plus och av Rh minus, men Rh negativ kan bara få blod av Rh minus.

Rh negativ och gravid med RD positivt barn

RH systemet, plusOm det är så att man är gravid och det visar sig att fostret är Rh positiv medan mamman är Rh negativ så kan detta leda till att mamman kommer att bilda antikroppar mot fostrets blod. Detta vid det tillfället att blod överförs mellan mamma och foster. Det här är en farlig situation för fostret men inte för det foster som överför blod under graviditet eller vid födsel utan för nästa foster. Vid en kommande graviditet kan nämligen de antikroppar som bildades vid RH systemet, minusden första graviditeten angripa det nya fostret som då blir sjukt. Idag så testar man både mammor och nyfödda barn för att avgöra om det finns någon risk för detta scenario. Då det gör det så behandlas mamman med en spruta som innehåller ett läkemedel som är förebyggande.

Kunskapen om Rh faktorn har alltså bidragit till att rädda ofödda barn såväl som människor som varit i akut behov av blodtransfusion för att överleva operationer och sjukdomar.