Att ge blod
Blodgivare

Man kan ha olika anledningar till att man vill ge blod men faktum är att allt fler ser till att hjälpa den svenska sjukvården och behövande medmänniskor med denna värdefulla vätska som i olika sammanhang kan betyda skillnaden mellan liv och död. Är man frisk så kan man ge blod hos sin närmsta blodcentral. Det kan vara bra att förbereda sig så att man är utvilad även om det är rätt lite blod som man donerar per gång. Blodpåsen som innehåller 4,5 dl blod fylls på omkring 20 minuters tid, och med denna påse så kan man vara med och hjälpa flera människor.

Donerat blod som testats som friskt kan användas vid olika tillfällen men det vanligaste är att man behöver det för:

  • Förlossningar
  • Olyckor
  • Operationer
  • Behandling av cancersjuka
  • Vid kroniska sjukdomar

Så ger man blod

Blodtransfusionspåsar
Blodpåsar

Rent praktiskt så kan man anmäla sig till en blodcentral i förväg, dyka upp spontant eller ta chansen att ge blod då blodbussen dyker upp. Man får intyga att man är frisk och att man uppfyller de krav som ställs för att man ska få bli blodgivare. Dessutom så måste man kunna uppvisa en giltig svensk legitimation.

Är det farligt att ge blod?

Även om det kan verka som att en påse med 4,5 dl blod är mycket så ska man vara medveten om att det här är omkring en tiondel av ens totala blodvolym. Det är inte farligt att ge blod så länge som man uppfyller kraven om att vara frisk. Dessutom så behöver man inte oroa sig för att smittas av någon annan som donerar blod då man använder sig av engångsmaterial som nålar, provrör och blodpåsar. Det finns de som säger att man faktiskt blir friskare av att ge blod men detta finns det inga belägg för mer än att de som donerar brukar säga att det här ger en bra känsla.

Viktiga regler att vara medveten om

Det finns en lång rad regler som man måste vara medveten om då man ger blod. Det är till exempel så att man får vänta i flera års tid då man kanske har bott utomlands och sedan kommit hem till Sverige och vill donera blod. Det kan till och med vara så att man inte får ge blod direkt efter en utlandssemester då man utsatt sig för risker som till exempel malariasmitta. Det finns också läkemedel som gör att man inte får donera blod. På blodcentralen så gör man en individuell bedömning där man beslutar sig för om det går att bloddonera eller inte.

Även om man kanske missat någon av reglerna så är risken för att detta ska leda till spridning av smitta mycket liten då varje bloddonation kommer att testas innan den godkänns för användning inom den svenska sjukvården.