Blodgrupp BBlod är fascinerande och något som det fortfarande forskas i. Vi har nämligen inte helt och hållet kartlagt hur blodet fungerar och vad som påverkas dess struktur. Det grundläggande systemet med namn AB0 är fortfarande allmänt accepterat som ett sätt att kartlägga blodgrupper på, men det är viktigt att inse att det finns mer än dessa enkla bokstäver att förstå då man vill ta reda på hur blodet kan vara med och påverka en individs förutsättningar för hälsa.

Hur får man blodgrupp B?

Vi ärver vår blodgrupp från våra föräldrar och här är principen den att A och B är dominanta medan 0 är recessiv. Om en förälder bär på B, utan anlag för 0, och den andra på 0 så får man alltså ett barn med B som blodgrupp. Skulle föräldern med blodgrupp B bära på anlag för blodgrupp 0 så är det fullt möjligt att barnet får 0 som blodgrupp. Sedan tillkommer det andra faktorer som Rh och mer som kommer att avgöra precis vilken typ av blod som barnet har. Om det är så att man har B och får barn med någon som har A så kommer båda anlagen att slå igenom och man får med största sannolikhet ett barn med den lite ovanligare blodgruppen AB.

Blodgruppens struktur

Blodgruppsschema för blodgrupp B
Ge och ta emot blodgrupp B

Den som har blodgrupp B kommer att ha antikroppar A i blodplasman. Dessutom så kommer samma person att ha antigen B på ytan av blodcellerna. Om man skulle ge blod från en person med blodgrupp B till en person med blodgrupp A så skulle det leda till att antikropparna från blodtyp B attackerar de som finns i blodgrupp A vilket får ödesdigra konsekvenser med blodkroppar som klibbar ihop och till sist går sönder.

Ge och ta emot blod

På grund av att den som har blodtyp B har antikroppar mot A så är det så att han eller hon bara kan ta emot blod från blodgrupperna B eller 0 och då är B att föredra. Blodgrupp B kan man ge till den som har blodtyp B eller AB.

Vad är unikt för grupp B?

I Sverige så är B en rätt ovanlig blodgrupp så att ha denna blodtyp är unikt. Det finns teorier om att gruppen har sina rötter bland nomader och därför så talar blodtypdieter om att den som har denna blodtyp bör se till att äta saker som kött, mejeriprodukter och grönsaker på ett sätt som då skulle påminna om nomadexistensen. Även om blodtyp B är rätt så ovanlig så kan man se att blodgruppen finns bättre representerad i Asien än vad den till exempel finns i Sverige och i Europa.