Blodgrupp ABAB blodgruppen är känd som universella mottagare vilket är raka motsatsen till blodgruppen 0 som är känd som universella givare. Det är alltså inte så dumt att ha blodtyp AB då detta innebär att man kan få blodtransfusioner från i stort sett vilken annan blodgrupp som helst. Det finns teorier omkring blodgruppernas historia som gör gällande att 0 är den första och AB är den allra senaste då man menar att den bara har omkring 1000 år på nacken. Viktigare än när AB blodgruppen egentligen tillkom är förstås vad det innebär att ha denna blodtyp och vilka konsekvenser detta får för ens hälsa och liv, och detta forskas det fortsatt i med nya rön och upptäckter som ger oss nya insikter om blodets stora betydelse.

Hur får man blodgrupp AB?

Om man har blodgrupp AB så är det med största sannolikhet så att man har en förälder med grupp B och en med grupp A. Nu finns det undantag och i Asien så har man märkt att en förälder som är AB faktiskt kan få ett barn med blodtyp 0 även om detta inte är så vanligt. Det här beror på att en del asiater har en ovanlig version av AB0 blodtypsgenen som har namnet cis-AB och den som har denna gen får blodgrupp AB men kan sedan få ett barn som har blodgruppen 0. I de flesta fall då den ena föräldern har AB så får även barnet samma grupp.

Blodgruppens struktur

Blodgruppsschema för blodgrupp AB
Ge och ta emot blodgrupp AB

Den som har blodtypen AB kommer att ha en A antigen såväl som en B antigen. Blodplasman hos den här individen kommer dock inte att ha några antikroppar mot vare sig A eller B. Det här är en idealisk situation för det betyder i praktiken att personen kan ta emot blod från de allra flesta.

Ge och ta emot blod

För den som har AB som blodtyp så är det bästa att få blod från en annan person med samma typ. Det är som sagt möjligt att ge AB personen blod från de andra grupperna och det är detta som gör att man kallar AB för universell mottagare av blod. AB blodgruppen kan dock enbart ges till andra med AB.

Vad är unikt för grupp AB?

Om du har blodgruppen AB så är du minst sagt unik! Det här är en av de ovanligaste blodgrupperna som finns, ovanligast är AB negativ. Om du har denna grupp så kan du göra stor nytta genom att donera blod då det finns ett stort behov av detta.