Blodgrupp ADen vanligaste blodgruppen i Sverige är den som kallas för A. Det finns flera olika varianter av blodgrupp A som beror på de antigener och antikroppar som finns på blodcellernas yta. Det finns ett stort intresse för hur vi påverkas av vår blodtyp och en del är helt övertygade om att blodtypen kan styra hur vi är som personer, hur vi mår av olika slags mat samt hur pass känsliga vi är för olika typer av sjukdomar. En sak är säker, det kan vara väldigt fördelaktigt att vara blodtyp A då detta är så pass vanligt i Sverige och man därmed har god chans att få hjälp i det fall att man behöver en blodtransfusion.

Hur får man blodgrupp A?

Vi ärver vår blodgrupp från våra föräldrar. Den som har A har då antagligen haft föräldrar med grupperna A och A, eller A och 0. Man kan alltså förutspå vilken blodgrupp ens barn kommer att få. AB0 systemet är välkänt men det är förstås så att det finns fler variationer av blodgrupper som man måste ta hänsyn till då man till exempel vill ge en blodtransfusion. Förutom att du har blodtyp A så kan det till exempel vara så att du är Rh positiv och detta måste man vara medveten om då man vill veta mer om hur ens blod är kompatibelt med andra blodgrupper.

Blodgruppens struktur

Blodgruppsschema för blodgrupp A
Ge och ta emot blodgrupp A

Den som har blodgruppen A kommer att ha en så kallad A antigen på blodcellerna yta. Det här är ett protein som får betydelse då man ser på kompabilitet mellan olika blodtyper. Dessutom så har grupp A en antikropp som är emot B blodkroppar.

Ge och ta emot blod

Strukturen får betydelse när den med blodtyp A vill ge eller behöver ta emot blod. A kan ge blod till både A och AB, och A kan ta emot från 0 och från A, men A är att föredra. Här ska man förstås beakta om det är så att man är plus eller minus i enlighet med Rh systemet. Rh plus kan ge till Rh plus medan Rh minus kan ge både till Rh plus och till Rh minus.

Vad är unikt för grupp A?

A är alltså den grupp som är vanligast i Sverige och det här kan man ju se som något unikt och positivt. Det finns en hel del teorier omkring hur blodgrupper har tillkommit och det här bör man vara medveten om då man till exempel ser närmre på vilken typ av diet man bör hålla med blodgrupp A. Tanken om att de som har blodtyp A bör äta vegetarisk kost bygger på att man tror att denna blodgrupp tillkom under en tid då människan gick från att vara jägare till att skapa stabila jordbrukssamhällen. Man menar helt enkelt att A genen kom till för att göra det lättare för människan att överleva på vegetabilisk kost. Man kan inte säga att detta är vetenskapligt bevisat, men det finns många som tycker att de mår bättre av att följa en blodtypsdiet som är utformad för blodgrupp A.