Blodgrupp 0Det finns fyra olika blodgrupper i AB0 systemet, och i Sverige så är blodgrupp 0 näst vanligast efter blodgrupp A. Det här är en blodtyp som skiljer sig en aning från de andra tre vad gäller struktur och kompabilitet, och man kan lugnt säga att den är väldigt populär bland de som jobbar med blodtransfusioner. Det är nämligen så att man i de flesta fall kan använda sig av denna grupp för att ge blod vilket har gett den namnet den universella blodgruppen.

Hur får man blodgrupp 0?

Vi ärver vår blodtyp av våra föräldrar. När man talar om systemet AB0 så är det så att grupperna A och B är dominanta medan 0 är en recessiv grupp. Beroende på de blodgrupper som föräldrarna har så har man mer eller mindre chans att få en viss typ. Om en förälder har A och den andra B så kan barnet bli AB men för att man ska få 0 så gäller det att båda föräldrarna har denna blodtyp recessivt. Detta såvida föräldrarna inte har en unik version av AB gruppen som kan leda till ett barn med blodtyp 0.

Blodgruppens struktur

Blodgruppsschema för blodgrupp 0
Ge och ta emot blodgrupp 0

Det som gör att blodgrupperna skiljer sig åt är bland annat att de har olika antigener, ett slags protein, på sin yta. Om man har 0 så har man inga antigener på blodcellernas yta. Det finns även ett protein som kallas för antikroppar på blodkroppens yta och blodgrupp 0 har både anti A och anti B.

Ge och ta emot blod

Anledningen till att man brukar referera till blodgrupp 0 som den universella är att den i en nödsituation kan ges till vem som helst. På sjukhus så brukar man ha röda blodkroppar som är 0 och Rh negativ redo för fall då man inte ens har tid att testa. Tyvärr så fungerar det inte omvänt. Blodgrupp 0 kan inte ta emot blod från de andra grupperna.

Vad är unikt för grupp 0?

Den som har blodtypen 0 vill förstås veta vad som är unikt för just denna grupp och här finns det en hel del information att ta del av. Det man måste vara medveten om är att vi är långt ifrån att ha kartlagt blodet och dess funktion ned till minsta detalj. En hel del populärvetenskap omkring vad man ska äta med blodgrupp 0 och vilka sjukdomar man riskerar är i bästa fall goda gissningar. Påståenden som att den med blodgruppen 0 skulle löpa större risk för problem med sköldkörteln och magsår får man alltså ta med en nypa salt.

I en studie som utförts vid Albert Einstein College of Medicine i New York under ledning av Dr Edward Nejat så kom man fram till att kvinnors blodgrupp kan påverka möjligheten att bli gravid vid äldre ålder. Man fann helt enkelt ett samband mellan blodgrupp och fertilitet och det visade sig att kvinnor med blodgrupp 0 har ett lägre antal ägg som dessutom håller lägre kvalitet än det som är fallet hos kvinnor med andra blodgrupper. Resultatet av denna upptäckt kan leda till att man ger kvinnor med blodtyp 0 rådet att försöka bli med barn tidigare. Det här är ett exempel på hur kunskapen om blodgrupper kan leda till ökad livskvalitet och bättre förståelse för den egna kroppens funktioner för den som har blodtyp 0.