Blodceller  i en ström
Blodceller

Blodets uppgifter är många och varierade. För att se på några av de fantastiska processer som blodet står för så kan följande nämnas:

  • Blodet transporterar syre från lungorna och ut till kroppen för att sedan komma tillbaka till lungorna med koldioxid som tagits upp i cellerna.
  • En av blodets allra viktigaste funktioner är som en del av immunförsvaret mot bakterier och virus som angriper kroppen.
  • Det reglerar kroppens temperatur och även hur surt och salt det blir i kroppens vätska.
  • Via blodet så kan kroppen ta del av viktiga näringsämnen och göra sig av med sådant som kroppen inte kan hantera eller måste bli av med.
  • Om man får ett sår så kommer blodplättarna i blodet att sörja för att såret läks genom att blodet levras, ett slags naturligt plåster helt enkelt.

Viktiga delar av blodplasman

Blodets förnyelseprocess är något som ständigt pågår. Blodvätskan består av många olika delar varav den största är de röda blodkropparna. Varje sekund så tillkommer det över 2 miljoner nya röda blodkroppar och här påverkar njurarna på så vis att de märker när man inte har tillräckligt med syre i blodet varpå fler röda blodkroppar skapas så att kroppen kan syresättas ordentligt. I blodplasman så finner vi även de viktiga vita blodcellerna som fungerar som försvar mot infektioner. Man brukar tala om tre olika typer, monocyter, lymfocyter och granulocyter. Monocyter är en slags lokalvårdare (städare), medan lymfocyter attackerar inkräktare och granulocyter äter upp bakterier. Om man till exempel får ett sår så kommer de olika typerna av vita blodceller att samarbeta för att förhindra infektion medan blodplättarna ser till att levra blod och stoppa blödning. Det är ett fantastiskt samarbete som säkrar att vi klarar av skador och angrepp av bakterier och virus.

Blod från lamm

Det där med blodtransfusioner är inget nytt fenomen och under blodets historia så har man gjort många försök både mellan djur och människa och människa och människa. Under slutet av 1800-talet så försökte man sig på blodtransfusioner från lamm i Sverige. Det här gick inte bra och många ställde sig väldigt skeptiska till det där med att ge blod. Man hade experimenterat sedan början av 1600-talet med blodtransfusioner mellan människor men det skulle dröja till 1900-talet innan man faktiskt kunde rädda liv på detta sätt. Den allra första lyckade blodtransfusionen mellan människor skedde redan 1818 i England, men då visste man inte tillräckligt mycket om blodgrupper för att kunna sätta en standard som skulle kunna fungera i större skala. Med AB0 blodgruppsystemet så har transfusioner av blod blivit säkra och något som vi idag tar för givet.