Blodgrupper i påsar
De vanligaste blodgrupperna

För de flesta så väcker tanken på blod känslor som kan vara allt från förundran till rädsla. Även om alla människors blod ser likadant ut så finns det stora skillnader som är viktiga att vara medveten om. Vårt blod är livsnödvändigt och idag kan vi hjälpa andra att överleva och bli friska genom att ge blod och då gäller det att blodgivare och blodmottagare har kompatibel struktur på blodplasman eller de unika delar som man använder sig av. Man kan säga att man med hjälp av blodgrupper fastställer vilken typ av blodceller en viss individ har. Det här är något som ärvs så beroende på de blodtyper som ens föräldrar har så få man en viss blodgrupp som man sedan bär med sig resten av livet som en markör som talar en hel del om ens genetiska ursprung och som gör det mer eller mindre enkelt att få och att ge blodtransfusioner.

Vad är blodgrupper?

Rent praktiskt så brukar man använda ett system för att gruppera blodtyper som kallas för AB0 systemet och som ser ut enligt följande:

Till detta kommer Rh-faktorn som ger mer information om de protein som finns på blodkroppens yta. För Rh positiv så anges ett plus bredvid blodtypen och för Rh negativ så anger man istället ett minus.

För att förstå vad blodgrupperna egentligen är så måste man se riktigt nära på blodets struktur med blodceller och blodplättar. Det finns flera olika typer av blodceller och många känner till att de vita blodcellerna är med och skyddar kroppen mot bakterier och virus som kan leda till sjukdom medan de röda blodcellerna fungerar på ett annorlunda sätt och är instrumentala för att föra ut syre i kroppen från lungorna samt att föra koldioxid tillbaka till lungorna. Då man ser lite närmre på blodkropparnas yta så finner man så kallade antigener som är en slags protein, och dessa har stor betydelse då det rör sig om blodgrupper och kompabilitet. Det är nämligen så att de olika blodgrupperna har olika antigener som antingen stöter bort andra typer av antigener eller accepterar dessa. Blodtypen 0 har alls inga antigener på cellytan.

Antigener och antikroppar

När man ser lite närmre på den röda vätska som finns i varje människas kropp så kan man alltså se att den består av olika typer av celler som har olika slags proteiner på sin yta. Det är dessa antigener som finns på cellens yta som ger den namnet enligt följande:

 • A betyder att man har en A antigen på blodkropparnas yta
 • B betyder att man har antigen B på blodkroppens yta
 • AB innebär att man har både A och B antigener på ytan
 • 0 betyder att man alls inte har några antigener på blodkropparnas yta

Det finns även ett protein i blodplasman som kallas för antikroppar. Dessa har som jobb att vara anti en viss typ av antigen. Nu blir det riktigt spännande för det är nämligen så att den som har blodgrupp A kommer att ha antikroppar som är mot den typ av antigener som finns hos blodgrupp B så kallade anti B blodkroppar. Om man har blodtypen B så har man istället antikroppar mot A. I blodgrupp AB så finns det inga antikroppar och hos blodgruppen 0 så har man både anti A och anti B.

Vem kan ge blod till vem?

Blodgivningstabell
Schema över kompatibla blodgrupper

Det kan tyckas en aning förvirrande med antigener, antikroppar, Rh proteiner och deras olika funktion, så låt oss bena ut rent praktiskt vem som kan ge blod till vem och vem som kan ta emot blod från vem. Det är ju trots allt detta som väldigt många vill ha reda på då det rör sig om blodtyper.

 • Blodgrupp A kan ge blod till A och AB
 • Blodgrupp A kan ta emot blod från A och 0
 • Blodgrupp B kan ge blod till B och AB
 • Blodgrupp B kan ta emot blod från B och 0
 • Blodgrupp AB kan ge blod till AB
 • Blodgrupp AB kan ta emot blod från samtliga blodgrupper
 • Blodgrupp 0 kan ge blod till samtliga blodgrupper
 • Blodgrupp 0 kan bara ta emot blod från 0

 

Till detta kommer Rh systemet vilket gör gällande att den som är Rh positiv bara kan ge blod till Rh positiv medan den som är Rh negativ kan ge blod både till Rh positiv och till Rh negativ.